1 + 1 = 1 annab välja helikogumiku

13. märts 2004

Kunst ja muusika, muusika ja kunst näituselt ja uuelt abstraktselt eesti kogumikplaadilt.

Andres Lõo: Tulemas on meie esimene helikoguja “Lilled algebrale”, mis võtab kokku mõned helitekitamise viisid ning mõned tegelased, kes 1+1=1 kokku on puutunud.
Lood tulevad tutvustamisele üritusel 1+1=1:audiovideoarhitektuur, Okupatsioonimuuseumis, esmaspäeval, 15. märts 1700-2000.

ars intel inc. – qwertyv
joel tammik – kodune
eerik aunin – mullet
ropotator – i love you baby
multi du plex – one dimensional man (test)
chopper – via whore
tencu – pulk
julies moron – synopsis
edasi – maetud kella juhtum
karl saks – esc ravo
ki wa – changing weather
luarvik luarvik – öö astmes n
kaspar leppik – 0111
enrico glerean – nuuk

Lood tulevad tutvustamisele üritusel 1+1=1:audiovideoarhitektuur, Okupatsioonimuuseumis, esmaspäeval, 15. märts 1700-2000. Lood valis Andres Lõo, plaadi kujundas Martin Pedanik [ labor ].

familiaarselt
koostajalt:

Looming.org kogumik “Lilled algebrale” on esimene veebzaini helipeegeldaja. Lilled algebrale, ma väga loodan, mõjub värske ja kevadesena, sest hoogu on töö võtnud juba poole aasta jagu, vajadust aga sellise jaoks on tuntud ja tuntakse – tunnen edaspidigi. Käin siin välja eksperimentaalsemat laadi eestimaist muusikat (ja mitte ainult), muusikuid, kes kaudselt või otseselt looming.org keskkonnaga seotud on. Kuigi väga väikeses tiraažis, näen kogumiku väärtust millegi olulise ja uue algatajana. Nagu selliste töödega ikka… Et mis see miski “uus” on?
Ehk on see muusika, mis pole leidnud väljundit Eestis või pole leidnud vajadust end seni välja käia. Selliseid tagasihoidlikke on palju, elame ju arvutite ajastul. Igaüks saab muusikat teha, võib selleks valida suvalised vahendid ja tegemine on odav, tänu internetile ka “kõigile kättesaadav”. Ehk annab selline olukord veelgi vabamad käed enese väljendamiseks, sama palju kapseldumiseks ühe-mehe-subkultuuridesse.

Igatahes, pean oluliseks otsida ja toetada muusikuid ning muuta helielu mitmekesisemaks, tuua välja uusi tahke ja arengusuundi… jne jne jne nagu ütles Kurt Vonnegut.
Mis on tuleviku nimi?
Mis on tuleviku liftimuusika?
Underground või International Playground?
(hinnang: viimane kindlasti mõlemal moel ja samal ajal)

“Lilled algebrale” pole ainult eksperimentaalne heli, pigem koosneb ta mängust, ütleme: mängulisest, aga ka “tavalisest”, nüüdseks liftimuusikaks saamas/saanud muusikast, elektrost ja selle kõikvõimalikest derivaatidest. Mängigem mõistetega popp, avangard, kaotsiminek, müra, selgus, lihtsus ja segadus. Teemaks on erinevate helitekitajate krossimine (olgu selleks mingid proged või muu). Krossimise tulemi kasutamine ja tulemite sarnasus, selle põhjused: kaasaegne kontekst või Eesti vs välismaa – kas peab paika? Kuidas suhestutakse ruumi: mõttelisse, inelisse/füüsilisse, avarusse ja kitsikusse, kõikides tähendustes. Peatun valikuis Eesti olust irduvatel helidel, veidi idealistlikuna, natuke pateetilisena, kuid see ju teile meeldibki. Salatähendusi ning viiteid, tsitaate, arusaamatusi ning mõtteselgust jagub… mikromakro.
Põhitelg: liftimuusika – vaata
http://www.looming.org/et/tigu/ehitus/liftimuusika

Siiralt loodan, et “Lillede” artistidest jõuavad mitmed varsti avaldamisteni. Mõned neist on seda juba teinud, demo näol või internetiväljaandena. Mitmed on sisse seadnud suhted “välismaaga”, kuid ma usun, et see “eesti pärisosa” tuleb siiski välja tuua. Ses mõttes ei erine “Lilled algebrale” suurelt teistest omataolistest Eestis. Võrdlejana toon siia Ulmeplaadid ja festivali Hea Uus Heli, mille tegemised meie arvates sarnasena looming.org’ile lingivad (www.huh.ee), kuid sama saame märkida ka kohvi või umblu või narva või kuurorti või apelsini või mkdk või jazzkaare või misiganes _millise_ label’i kohta.

Linkimine on looming.org’i tegijatele olulisim. Veebide omavaheline, inimeste linkimine. Info liigutamine, khmm… vibratsioon.

Olete oodatud plaadi esitlusele, olete oodatud 1+1=1-le!

Peatselt laekub heli ise ning artistide kontaktid/tutvustused looming.orgi.

Siinne tekst on vaid kuiv ja toores kirjeldus. Muusika kõigepealt. Iga artist kummub oma maailmast, mis ootab neilt lahti seletamist. Loodan, et nad seda ka teevad, loodan, et neilt ka küsitakse.

austusega,
Andres Lõo