Quotes: DIANNE REEVES

08. september 2004

Jazz on palju avaram, kui inimesed endale teadvustavad. Nii paljud on mulle rääkinud, et nad ei saa jazzist aru, kuigi tegelikult kasutavad nad mõistet jazz üksnes teatava jazzikontseptsiooni kirjeldamiseks. Nad esindavad avara spektri kitsast vaatenurka. Seega on üks minu eesmärke teha avalikkust rohkem teadlikuks sellest, et jazzi on tegelikult palju, nii palju seesugust, mis võib nende kui indiviididega kõnelda.
(NewMusicBox, 2004)