Jazzkaar kuulutab välja reporterite konkursi

11. märts 2004

Rohkem elevust. Jazzkaar kuulutab välja reporterite konkursi. Huvitav väljakutse suhtlemisealtile ja kirjutamisoskusega muusikasõbrale.

Jazzkaar kuulutab välja konkursi Jazzkaar 2004 reporterite leidmiseks, kes festivali ajal vahetult edastaksid internetti informatsiooni ja ülevaateid toimuvast. Osaleda saavad kõik soovijad, kes arvavad, et nad suudaksid neile püstitatud ülesandega hakkama saada.

Mida reporterid teevad:
 koguvad publiku arvamusi kontsertide kohta
 teevad lühiintervjuusid kontserdi eelselt/järgselt valitud esinejatega
 annavad ülevaateid kontserdipaikades toimuvast
 edastavad Jazzkaare veebi festivali teateid
 teevad päeva kokkuvõtteid jms

Sa sobid hästi reporteriks, kui oled:
 hea ja julge suhtleja
 oskad inglise keelt suhtlustasandil
 orienteerud muusikateemadel
 oskad kiiresti teksti vormistada
 tunned arvutit

Sinu võimalused:
 Pääsed kontserdile tasuta – pressikaart
 Nimi ilmuva uudise juurde
 Jazzkaare T-särk
 Töövahendid
 Unikaalne kogemus

Konkursil osaleda soovijatel tuleb esitada 26. märtsiks vabalt valitud jazziga seonduval teemal lühiessee pikkusega 2000-3000 tähemärki.
Võib olla kontserdiarvustus, kontserdi olustiku kirjeldus, probleemi lahkav kirjutis, muusiku lühiportree vms.
Kirjutis saata hiljemalt 26 märtsiks kell 12 elektronposti aadressil jazz@www.jazzkaare.ee
Lisada lühike enda ja oma tegevuse kirjeldus ning kontaktandmed.

Jazzkaar