Jazzmuusikute teenistus USA-s on kehv

20. jaanuar 2003

Ameerikas kunstitoetusega tegelev National Endowments for the Arts avaldas uuringu, millest selgub, et jazzmuusikud on Ameerikas põhiliselt mehed, keskealised, hästi haritud ja teenivad vähem kui niisuguse haridustasemega inimesed keskmiselt.

Uuring, mille nimi on “Changing the Beat: A Study of the Worklife of Jazz Musicians” väidab muu hulgas sedagi, et paljudel ameerika jazzmuusikutel on olukord kehvasti ka pensionikompensatsioonide ja tervisekindlustusega. Uuriti 2700 jazzmuusikut New Yorgis, San Franciscos, Detroidis ja New Orleansis.
Uurimuse kohasel on enamik muusikutest mehed ja peaaegu pooled neist on muusikalise kõrgharidusega. Sissetulekute tase (20 000 – 40 000 dollarit aastas) oli aga neil oluliselt madalam kui sama haridustasemega meestel teistel elualadel. Ameerikas on vastav keskmine üle 53 000 dollari. Nendest muusikutest, kes olid oma karjääri jooksul saanud toetusi ja stipendiume, oli 90% saanud vähem kui 5000 dollarit.
National Endowment for the Arts nõukogu esimees A.B. Spellman väitis, et uuringut vajatakse jazzmuusikute paremaks toetamiseks.
Suurem osa küsitletuis kinnitas, et jazzmuusikuna elatise teenimiseks on kõige olulisem muusikaline anne. Samuti väitis enamik, et jazzmuusika säilitamiseks ja edendamiseks on kõige olulisem korralik hariduslik baas. Ettepanekute seas, mida muusikud tegid, oli lisaks toetuste suurendamisele ka klubimängude tariifi kehtestamine, maksusoodustused tasuta kontsertide mängimise pealt ning suurema hulga internetipõhiste muusikute andmebaaside koostamist jazzmuusikutele.