Tiit Lauk uurib doktoritöös, kuidas jõudis jazz Eestisse

16. november 2008

Jazzmuusik Tiit Lauk on süvenenud möödunud sajandi algusaegadesse, mil Eesti avastas jazzmuusikat. Sellest on valmimas Eesti esimene jazzivaldkonnas tehtud teaduslik uurimustöö.

Ilma džässihelideta ei kujutaks Eestit ette vist keegi. Aastakümnetega on džässist saanud midagi, mis on kogu aeg justkui olemas olnud ning mille puudumine tundub sama võimatu kui nafta lõppemine. Džässmuusik Tiit Lauk uurib oma doktoritöös, kuidas džäss Eestisse jõudis.

Raadiolainetes Läänemere idakaldale jõudnud džässiseemned maandusid viljakasse pinnasesse. Äsja võõrvõimu alt vabanenud nooruke Eesti Vabariik otsis uusi suundi ka kultuurielus. Baltisaksa ja vene mõjud vajasid maharaputamist.

Toeks puhkpilli- ja sümfooniaorkestrite traditsioon ning vastukaaluks tantsulokaalide traditsiooni puudumine, asus džäss juuri ajama. „Esimene katse džässi mängida jääb Tallinnas aastasse 1918, kui hotellis Kommerz alustas tegevust tundmatu nimetu koolipoisteorkester. Samast orkestrist kasvas välja esimene professionaalne džässansambel The Murphy Band,“ määrab Lauk nullpunkti.

Loe lähemalt 15. novembri Eesti Päevalehest, kus teemat lahkab Mart Niineste.