Tähelepanu – noorte muusikakriitikute konkurss

24. märts 2010

22. märtsist 7. maini toimub esimene noorte muusikakriitikute konkurss “Noorte kriitikute luubi all”. Jazzist kirjutajaile on eripakkumine!

Kriitika võistlus “Noorte kriitikute luubi all” viiakse läbi ajavahemikul 22. märts –07. mai ja seda raamistavad kaks suurüritust – Eesti Muusika Päevad 22.-27. märtsil ning Jazzkaar 23. aprillist 2. maini.

Konkursile esitatavad tööd peavad kuuluma vähemalt ühte kolmest põhivaldkonnast -muusika, kunst, tants. Erilise tähelepanu all on ka igasugused multimeedia ja žanriülesed ilmingud nagu näitus-installatsioonid, tegevuskunst, audiogalerii, tantsuteater jne.

Tööd peavad laekuma hiljemalt 7. mail.

Võistlus viiakse läbi kahes vanusegrupis:
1) noored vanuses 15 kuni 18 aastat
2) täiskasvanud alates 19. eluaastast

Võistlusel on kaks erinevat tasandit:
(A) avatud blogitasand
– oodatud on võistluse ajavahemikus toimunud mistahes muusika-, kunsti- ja tantsuürituste elamuste kirjeldused
– keel ja stiil võivad olla vabad

(B) poolprofessionaalne tasand
– oodatud on eelkõige ülalnimetatud festivalide ürituste arvustused
– oodatud on kõigi antud ajavahemikus toimuvate muusika- , kunsti- ja tantsuürituste arvustused
– keel ja stiil on oodatavalt lihvitud ja avaldamiskõlblik ka professionaalsetes ajakirjades

Võistlustööde kategooriad ja pikkused
(A) avatud blogitasandi kirjutiste stiili ette ei kirjutata, maht peab olema vähemalt 2000 tähemärki koos tühikutega

(B) poolprofessionaalse tasandi kirjutiste kategooriad on järgmised:
B 1 Lühiretsensioon miinimumpikkusega 2000 tähemärki koos tühikutega
B 2 Keskmise pikkusega arvustus u 3000–4000 tähemärki koos tühikutega
B 3 Pikk arvustus u 6000 tähemärki koos tühikutega
B 3.1 Festivali ülevaade
B 3.2 Uuriva iseloomuga artikkel
B 3.3.Portreelugu (isikust, ansamblist, kunstirühmitusest jne)
B 3.4. Intervjuu

Ühel osalejal on lubatud pakkuda kummalgi tasandil maksimaalselt kaks teksti.

Eripakkumine kiirematele kirjutajatele
Jazzkaar pakub huvilistele võimalust liituda selleks perioodiks veebitiimiga, mis tagaks vaba pääsu valitud kontsertidele. Jazzkaare lood peavad valmima 1–2 päeva jooksul, kuna tekstid ilmuvad festivali ajal onlain-formaadis.
Veebitiimi kuulumiseks on tarvilik eelregistreerimine hiljemalt 4. aprillil aadressil: madli@jazzkaar.ee

Võistlusel on järgmised auhinnad:
(A) tasand:
Kõik (A) tasandi blogitekstid (mis eetika reeglite vastu ei eksi) avaldatakse pärast ülevaatamist Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonna veebipäevikus www.keskraamatukogu.ee/muusika/blog

Erinevad tunnustusauhinnad (sh lugejate lemmik)
Kontsertide ja ürituste piletid, sh. kinkepiletid
Eriauhinnad erinevates kunstivaldkondades

(B) tasand:
Kõik võistlusele esitatud (B) tasandi tekstid avaldatakse pärast ülevaatamist veebiportaalis Eesti Muusikaarvustajavõi Jazzkaare veebiajakirjas .

Eri kategooriate parimad tekstid avaldatakse ajakirjades
Muusika ja Teater.Muusika.Kino ning nädalalehes SIRP
Eriauhinnad erinevates kategooriates
Kontsertide ja ürituste piletid, sh. kinkepiletid

Žürii põhiliikmed: Gerhard Lock (muusika, interdistsiplinaarsed kunstid), Mari-Liis Rebane (kunst, muusika), Marje Ingel (muusika), Evelin Lagle (tants), Madli-Liis Parts (muusika)

Ajakirjade poolsed liikmed: Ia Remmel (Muusika), Tiina Mattisen (Sirp, muusika), Tiina Õun (Teater.Muusika.Kino, muusika).

Žüriil on õigus auhinnad ümber jagada.

(A) tasandi REGISTREERUMINE
Võistlusel osalemiseks tuleb registreeruda Tallinna Keskraamatukogu Muusikaosakonna veebipäevikus aadressil www.keskraamatukogu.ee/muusika/blog , kus avalikustatakse täpsem registreerumisjuhis.

Palume sisestada oma muusika-, kunsti- või tantsuteemalised kirjutised Keskraamatukogu Muusikaosakonna veebipäevikusse hiljemalt 7. mail. Võistlusel osalevad kirjutised ei tohi olla varem avaldatud.

Avalikustatud kirjutisi saavad hinnata ka lugejad. Hindamisjuhisega saab tutvuda Muusikaosakonna veebipäevikus .

(B) tasandi REGISTREERIMINE
Konkursile registreerimine toimub koos võistlustöö saatmisega. Osalemiseks tuleb saata e-kiri aadressile muusikaarvustaja@gmail.com, subjekti real NOORKRIITIK Ees- ja perekonnanimi.

Võistlusele esitatav(ad) tekst(id) tuleb lisada nii MS WORD (.doc, Word 1997/2000/2003) kui ADOBE PDF formaadis. Tekstifaili nimi peab olema: NOORKRIITIK Ees- ja perekonnanimi (mitme teksti esitamisel lisada teksti järjekorranumber). Tekst peab olema vormistatud TIMES NEW ROMAN shriftis suurusega 12 ning sisaldama esimesel leheküljel järgmised üldandmed:
Ees- ja perekonnanimi
Pealkiri
Ürituse valdkond
Teksti kategooria
Ürituse kuupäev ja toimumiskoht
Teksti valmimiskuupäev

Palume saata oma muusika-, kunsti- või tantsuteemalised kirjutised aadressile muusikaarvustaja@gmail.com hiljemalt 7. mail. Võistlusel osalevad kirjutised ei tohi olla varem avaldatud.

Võistlusel osalejaid teavitatakse tulemustest hiljemalt 1. juunil. Noorte kriitikute konkursi tulemuste välja kuulutamine toimub TLÜ Muusikakriitika erikursuse / Eesti Muusikaarvustaja korraldatud kriitika seminari raames 4.juunil Tallinna Ülikoolis.

NOORTE KRIITIKUTE KONKURSi korraldajad:
Gerhard Lock (Eesti Muusikaarvustaja / Muusikakriitika erikursus, Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi Muusika osakond, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), gerhard.lock@tlu.ee

Marje Ingel (Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakond, Muusikaosakonna veebipäeviku peatoimetaja), marje.ingel@tln.lib.ee

Mari-Liis Rebane (Eesti Muusikaarvustaja / Muusikakriitika erikursus, Eesti Kunstiakadeemia), mariliisrebane@gmail.com

Madli-Liis Parts (Jazzkaare veebajakiri, JazzX, Tallinn 2011 programmi koordinaator), madli@jazzkaar.ee

Evelin Lagle (Muusikakriitika erikursus, Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi Koreograafia osakond), evelinlagle@gmail.com