Kuidas kasutada RSS-i?

16. detsember 2006

RSS on tehnoloogia mis teeb veebilehtede haldajatele kergeks uudiste levitamise ja kasutajatele nende kogumise, kasutates XML formaati.

Uudistevoo lugemiseks on vaja kasutada programmi, mis toimib sarnaselt e-maili lugemisega.
Kui teie arvutis on eraldi RSS-lugeja, tuleb sinna sisestada aadress: http://www.jazzkaar.ee/rss/rss.xml

Populaarsed RSS-i toetavad brauserid on:
Firefox
Opera
Internet Explorer 7

Populaarsed RSS lugejad on:

Windows:
FeedReader
BlogExpress
SharpReader

Linux:
Bottom Feeder
Syndigator
Liferea

Veebipõhised:

Add to Google

Add to My Yahoo!

Subscribe with Bloglines